בית     התחל מכאן     To Survive in the Universe    
Inhabited Sky
    News@Sky     תמונת אסטרו     האוסף     קבוצת דיון     Blog New!     שאלות נפוצות     עיתונות     כניסה  

[עדכן קבוצה][שינויים]Wiki Clusters

First published in 2014 stars brighter than visual magnitude 6.5 in the Harvard Revised Photometry Catalogue. with the publication of a supplement that listed additional stars down to magnitude 7.1. The catalog detailed with spectral types, and other (source : www.wikipedia.com) useful information

[עריכת רשימת משתמשים][שינויים]אובייקטים[עדכן][שינויים]לינקים חיצוניים