בית     התחל מכאן     To Survive in the Universe    
Inhabited Sky
    News@Sky     תמונת אסטרו     האוסף     קבוצת דיון     Blog New!     שאלות נפוצות     עיתונות     כניסה  

[עדכן קבוצה][שינויים]Quasars

The Quasar are very powerful astronomical objets that radiate thousands of a galaxie energy from a supermassive black hole swallowing lots of matter. Is thinking that a Quasar is actually a galaxie center.

[עריכת רשימת משתמשים][שינויים]אובייקטים

HE1029-14013C 273TON599USNOA2 1200-05766085USNOA2 1275-06913458
USNOA2 1275-06959495USNOA2 1275-06972314USNOA2 1275-07005920USNOA2 1275-07029584USNOA2 1350-07145940
USNOA2 1350-07157802APM08279-5255PG1634+706


[עדכן][שינויים]לינקים חיצוניים