בית     התחל מכאן     To Survive in the Universe    
Inhabited Sky
    News@Sky     תמונת אסטרו     האוסף     קבוצת דיון     Blog New!     שאלות נפוצות     עיתונות     כניסה  

[עדכן קבוצה][שינויים]Black Holes

The collection of some black hole candidates. Some objects from this group are well known with different names. For example USNO-A2 0900-14143332 also known as SS 433 and V 1343 Aql.

[עריכת רשימת משתמשים][שינויים]אובייקטים

HDE 226868USNO-A2 0450-25921220USNO-A2 0825-02326455USNO-A2 0900-14143332


[עדכן][שינויים]לינקים חיצוניים